Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

11. 04. – 14. 04. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

25. 04. – 28. 04. 2023

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

13. 03. – 17. 03. 2023

skúška: 29. 03. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

4.4.2023 a 3.5.2023 – cena 90,00 €

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov