Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

11. 01. – 14. 01. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

04. 02. – 07. 02. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

25. 03. – 29. 03. 2019

skúška: 09. 04. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov