Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

03. 12. – 05. 12. 2018
– školenie plne obsadené

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie voľné školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

17. 12. – 19. 12. 2018

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

1. štvrťrok 2019

skúška:

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov