Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

23. 01. – 25. 01. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenia vodičov ADR sa budú konať:

04. 02. – 07. 02. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

25. 03. – 29. 03. 2019

skúška: 09. 04. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

13. 2. 2019
26. 2. 2019
13. 3. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie
Informácie o ochrane osobných údajov