Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

22. 04. – 25. 04. 2024

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

13. 05. – 16. 05.2024

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

15. 04. – 19. 04. 2024

skúška: 22. 05. 2024

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie


    [select* datum-skolenia-adr-5 include_blank "22. – 25. 4. 2024" "13. – 16. 5. 2024" "28. – 31. 5. 2024" "10. – 13. 6. 2024" "24. – 27. 6. 2024"

    [select* druh-skolenia-bezpecnostnych-poradcov-5 include_blank "Základné (Z)" "Obnovovacie (0)"]    Informácie o ochrane osobných údajov