Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

21. 10. – 24. 10. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať:

04. 11. – 07. 11. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

11. 11. – 15. 11. 2019

skúška: 26. 11. 2019


PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov