Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

05. 06. – 08. 06. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

19. 06. – 22. 06. 2023

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

15. 05. – 19. 05. 2023

skúška: 30. 05. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov