Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

16. 08. – 19. 08. 2022

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

05. 09. – 08. 09. 2022

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

26. 09. – 30. 09. 2022

skúška: 19. 10. 2022

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov