Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

19. 08. – 22. 08. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať:

02. 09. – 05. 09. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

16. 09. – 20. 09. 2019

skúška: 08. 10. 2019


PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov