Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

06. 06. – 09. 06. 2022

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

20. 06. – 23. 06. 2022

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

23. 05. – 27. 05. 2022

skúška: 14. 06. 2022

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov