Školenie
vodičov ADR
Najbližší termín: 25. 01. - 27. 01. 2021 prihláška na školenie
Školenie
bezpečnostných
poradcov ADR
Najbližší termín: 15. 03. - 19. 03. 2021 prihláška na školenie
Školenie
iných ako
vodičov ADR
prihláška na školenie
Seminár
o zmenách ADR
Január - Jún nepárneho roku prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie prihláška na školenie Najbližší termín: Podľa aktuálnej situácie. prihláška na školenie Najbližší termín: Apríl - Máj prihláška na školenie prihláška na školenie Január - Jún nepárneho roku Január - Jún nepárneho roku Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín 21. 2. 2017 prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín: 7. 4. 2017 prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Najbližší termín 21. 2. 2017 prihláška na školenie prihláška na školenie Najbližší termín: Apríl - Máj Január - Jún nepárneho roku Január - Jún nepárneho roku Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín 21. 2. 2017 Január - Jún nepárneho roku Január - Jún nepárneho roku Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín 21. 2. 2017 Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie
Výkon
bezpečnostného
pradcu
viac informácií
Konzultačná
činnosť
Viac informácií

Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 máme najbližšie plánované školenie vodičov ADR v termíne:

25. 01. – 27. 01. 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR je plánované v termíne:

08. 02. – 11. 02. 2021

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

15. 03. – 19. 03. 2021

skúška: 30. 03. 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov