Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

16. 12. – 19. 12. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať:

13. 01. – 16. 01. 2020

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

február / marec 2020

skúška: marec 2020


PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov