Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

24. 01. – 27. 01. 2022

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

07. 02. – 10. 02. 2022

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

14. 02. – 18. 02. 2022

skúška: 02. 03. 2022

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov