Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

22. 06. – 25. 06. 2020

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

7. – 10. 7. 2020

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

15. 06. – 19. 06. 2020

skúška: 2.7.2020

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

07. 09. – 11. 09. 2020

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov