Školenie
vodičov ADR
Najbližší termín: 10. 05. - 13. 05. 2021 prihláška na školenie
Školenie
bezpečnostných
poradcov ADR
Najbližší termín: 17. 05. - 21. 05. 2021 prihláška na školenie
Školenie
iných ako
vodičov ADR
prihláška na školenie
Seminár
o zmenách ADR
Január - Jún nepárneho roku prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie prihláška na školenie Najbližší termín: Podľa aktuálnej situácie. prihláška na školenie Najbližší termín: Apríl - Máj prihláška na školenie prihláška na školenie Január - Jún nepárneho roku Január - Jún nepárneho roku Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín 21. 2. 2017 prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín: 7. 4. 2017 prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie Najbližší termín 21. 2. 2017 prihláška na školenie prihláška na školenie Najbližší termín: Apríl - Máj Január - Jún nepárneho roku Január - Jún nepárneho roku Seminár
o zmenách ADR
Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín 21. 2. 2017 Január - Jún nepárneho roku Január - Jún nepárneho roku Seminár
o zmenách ADR
Najbližší termín 21. 2. 2017 Seminár
o zmenách ADR
prihláška na školenie
Výkon
bezpečnostného
pradcu
viac informácií
Konzultačná
činnosť
Viac informácií

Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

25. 05. – 28. 05. 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

08. 06. – 11. 06. 2021

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

17. 05. – 21. 05. 2021

skúška: 01. 06. 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov