Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

17. 06. – 20. 06. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať:

01. 07. – 04. 07. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

16. 09. – 20. 09. 2019

skúška: 08. 10. 2019


PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie













































Informácie o ochrane osobných údajov