Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

05. 11. – 08. 11. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

26. 11. – 29. 11. 2018

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

12. 11. – 16. 11. 2018

skúška: 04. 12. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov