Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

13. 08. – 16. 08. 2024

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

06. 09. – 09. 09. 2024

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

16. 09. – 20. 09. 2024

skúška: 02. 10. 2024

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov