Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

30. 01. – 02. 02. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

13. 02. – 16. 02. 2023

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

13. 03. – 17. 03. 2023

skúška: 29. 03. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov