Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

24. 08. – 27. 08. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

03. 09. – 06. 09. 2018

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

24. 09. – 28. 09. 2018

skúška: 10. 10. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov