Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

01. 10. – 04. 10. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

15. 10. – 18. 10. 2018
(možnosť rozšíriť o triedu 7)

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

24. 09. – 28. 09. 2018

skúška: 10. 10. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov