Na základe aktuálnej situácie, môžete priebežne posielať prihlášky na školenie. O aktuálnych termínoch Vás budeme jednotlivo informovať.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Na základe aktuálnej situácie, môžete priebežne posielať prihlášky na školenie. O aktuálnych termínoch Vás budeme jednotlivo informovať.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov