Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

20. 05. – 23. 05. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať:

03. 06. – 06. 06. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

27. 05. – 31. 05. 2019

skúška: 11. 06. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie













































Informácie o ochrane osobných údajov