Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

27. 01. – 30. 01. 2020

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať:

10. 02. – 13. 02. 2020

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

02. 03. – 06. 03. 2020

skúška: 17. 03.  2020

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať:

11. 05. – 15. 05. 2020

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov