Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

09. 10. – 12. 10. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

24. 10. – 26. 10. 2023

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

18. 09. – 22. 09. 2023

skúška: 03. 10. 2023

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov