Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

27. 09. – 29. 09. 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

11. 10. – 14. 10. 2021

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

20. 09. – 24. 09. 2021

skúška: 04. 10. 2021

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

    Informácie o ochrane osobných údajov