Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

25. 08. – 28. 08. 2020

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

07. 09. – 10. 09. 2020

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

07. 09. – 11. 09. 2020

skúška: 29. 09. 2020

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov