Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

04. 03. – 07. 03. 2019
– školenie dočasne obsadené

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenia vodičov ADR sa budú konať:

18. 03. – 21. 03. 2019

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

25. 03. – 29. 03. 2019

skúška: 09. 04. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

26. 2. 2019
13. 3. 2019

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie

Informácie o ochrane osobných údajov