Duplikát ADR

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ADR – VODIČ: Žiadosť o duplikát ADR.pdf

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ADR – BEZPEČNOSTNÝ PORADCA: Žiadosť o duplikát ADR.pdf

Upozornenie

V prípade, ak sa majiteľovi stratí, poškodí alebo mu bude ukradnuté medzinárodné ADR – osvedčenie o školení vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, alebo osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecípožiada písomne svoju školiacu organizáciu o vystavenie duplikátu s odôvodnením.

V prípade:

–  policajného šetrenia je potrebné priložiť kópiu šetrenia, kde je uvedené, že došlo k ukradnutiu ADR – osvedčenia,

–  poškodenia ADR – osvedčenia je potrebné k žiadosti priložiť poškodené osvedčenie a

K žiadosti je potrebné priložiť  fotokópiu originálneho ADR – osvedčenia.

Vodiči, ktorí boli vyškolení vo firme ADR – školenia a konzultádie, s.r.o., po vyplnení hore uvedenej žiadosti ju podpíšu a pošlú spolu s farebnou fotografiou s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm a 20 eurovým e-kolkom (potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) na dole uvedenú adresu.

Bezpečnostní poradcovia, ktorí boli vyškolení vo firme ADR – školenia a konzultádie, s.r.o., po vyplnení hore uvedenej žiadosti  ju podpíšu a pošlú spolu s 30 eurovým e-kolkom (potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) na dole uvedenú adresu.

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., Bošániho 7, 841 01 Bratislava.

Administratívny poplatok 10€ zaplaťte na č.ú.: 2620701982/1100 TB,

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2070 1982, VS: 0000.

Pri platbe uveďte meno žiadateľa o duplikát osvedčenia ADR