Organizácia spojených národov na zasadnutiach pracovnej skupiny WP.15 v Ženeve prijíma oficiálne dokumenty týkajúce sa Dohody ADR. Niektoré oficiálne dokumenty ako:

  • originálne texty ADR vo francúzštine, angličtine a ruštine,
  • príslušné orgány a ďalšie informácie o členských krajinách ADR,
  • zoznam a texty mnohostranných dohôd podľa bodu 1.5.1 ADR
  • a iné

sú prístupné pre všetkých zástupcov členských krajín Dohody ADR na web stránke OSN – pozri ďalej

ADR – oficiálne stránky OSN

Na tejto stránke si môžete prezrieť rozvrhnutie certifikátov ADR školenie vodičov v súčasnosti vydané v súlade s 8.2.2.8.5 ADR.


Albania

Andorra

Austria

Azerbaijan

Belarus

Belgium

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Kazakhstan

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Montenegro

Morocco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Republic of Moldova

Romania

Russian Federation 

Serbia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Tajikistan

the former Yugoslav Republic of Macedonia

Tunisia

Turkey

Ukraine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland