NÁZOV KRAJINYÚRADNÝ JAZYK
Albánska republikaalbánsky
Andorrské kniežatstvokatalánsky
Azerbajdžanská republikaazerbajdžanský
Belgické kráľovstvoholandský, francúzsky, nemecký
Bieloruská republikabieloruský, ruský
Bosna a Hercegovinabosenský, srbský, chorvátsky
Bulharská republikabulharský
Cyperská republikanovogrécky, turecký (anglický)
Čierna Horačiernohorčina (srbský, bosniansky, albánsky, chorvátsky)
Česká republikačeský
Dánske kráľovstvodánsky
Estónska republikaestónsky
Fínska republikafínsky, švédsky
Francúzska republikafrancúzsky
Gruzínskogruzínsky
Helénska republika (Grécko)novogrécky
Holandské kráľovstvoholandský, frízsky
Chorvátska republikachorvátsky
Írska republikaanglicky, írsky
Islandaislandčina
Kazašská republikakazašský (ruský)
Litovská republikalitovský
Lichtenštajnské kniežatstvonemecký
Lotyšská republikalotyšský (ruský)
Luxemburské veľkovojvodstvoluxemburský, francúzsky, nemecký
Maďarská republikamaďarský
Maltamaltský, anglický
Marocké kráľovstvoarabský
Moldavská republikamoldavský (ruský, ukrajinský, gaguazský a i)
Nemecká spolková republikanemecký
Nigériaangličtina, igboština, hauština, jorubčina
Nórske kráľovstvonórsky (bokm?l), laponský
Poľská republikapoľský
Portugalská republikaportugalský
Rakúska republikanemecký
Rumunskorumunský
Ruská federáciaruský
San Marínotaliansky
Severené Macedónskomacedónsky, albánsky
Slovenská republikaslovenský
Slovinská republikaslovinský
Španielske kráľovstvošpanielsky (katalánsky, baskický, galícijský, valencijský)
Srbská republikasrbský
Švajčiarska konfederácianemecký, francúzsky, taliansky, rétorománsky
Švédske kráľovstvošvédsky
Tadžická republikatadžický, ruský
Talianska republikataliansky
Tuniská republikaarabský, (francúzsky)
Turecká republikaturecký
Ukrajinaukrajinský
Uzbecká republikauzbecký
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írskaanglický