Projekt na získanie ADR osvedčenia vodiča zdarma

Od 8. Apríla 2024 ho môžete získať zdarma v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce.

Je potrebné byť zaevidovaný na Úrade práce, kam záujemcovia  o zamestnanie /ZoZ/ predložia žiadosť o poskytnutie príspevku. Platí to pre zamestnaných ako aj pre nezamestnaných.

Bližšie informácie nájdete na stránke: Oznamenie_o_moznosti_predkladania_ziadosti_o_poskytnutie_prispevku_na_podporu_rekvalifikacie_UoZ_5.pdf (gov.sk)

Oznamenie_o_moznosti_predkladania_ziadosti_o_poskytnutie_prispevku_na_podporu_rekvalifikacie_UoZ_5