Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – kontaktný formulár

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, Bratislava 821 08  Bratislava, IČO: 35 931 540,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 35732/B spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., najdlhšie 1 rok od Vašeho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Ochrana osobných údajov – objednávka literatúry

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, Bratislava 821 08  Bratislava, IČO: 35 931 540,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 35732/B spracováva v prípade objednávky literatúry v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresa
 • adresu

Meno, priezvisko, emailovú adresu a adresu je nutné spracovať pre vybavenie Vašej objednávky. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. spracovávané výhradne pre vybavenie Vašej objednávky, najdlhšie 1 rok od Vašej objednávky, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Ochrana osobných údajov – prihláška na školenie

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, Bratislava 821 08  Bratislava, IČO: 35 931 540,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 35732/B spracováva v prípade objednávky školení, kurzov a seminárov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • adresu
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, emailovú adresu, adresu a telefónne číslo je potrebné spracovať na vybavenie Vašej prihlášky na školenie, kurz, seminár. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. spracovávané výhradne pre vybavenie Vašej prihlášky na školenie, kurz, seminár, najdlhšie 1 rok od Vašej objednávky, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.