TERMÍNY PRIPRAVOVANÉHO SEMINÁRU O ZMENÁCH ADR

Typ školeniaDátum školeniaCena školenia s DPH
Seminár “Zmeny ADR”podľa požiadaviek90,00 €

Seminár o zmenách ADR je určený:

  • bezpečnostným poradcom a
  • všetkým osobám, iným ako vodičom, zaoberajúcim sa cestnou prepravou nebezpečných vecí

ktorí boli školení podľa  predchádzajúcich ADR. Na seminári sú vysvetľované zmeny Dohody ADR platnej v čase semináru.

V prípade účasti väčšieho počtu účastníkov na jednom školení z jednej firmy alebo pri opakovanej účasti z jednej firmy na našich školeniach je možné dohodnúť množstevnú alebo vernostnú zľavu.

Upozornenie:
Od 15. 11. 2005 sme platcami DPH!