Členský štát Podpísanie dohody – signatár Pristúpením k dohode Ratifikáciou dohody Členský štát po nástupníctve
Albánska republika Albania 26.1.2005
Andorské kniežatstvo Andorra 10.3.2009
Azerbajdžanská republika Azerbaijan 28.9.2000
Belgické kráľovstvo Belgium 18.10.1957 25.8.1960
Bieloruská republika Belarus 5.4.1993
Bosna a Hercegovina Bosnia and Herzegovina 1.9.1993
Bulharskárepublika Bulgaria 12.5.1995
Cyperská republika Cyprus 19.4.2004
Čierna hora Montenegro 28.12.2006
Česká republika Czech Republic 2.6.1993
Dánske kráľovstvo Denmark 1.7.1981
Estónska republika Estonia 25.6.1996
Fínska republika Finland 28.2.1979
Francúzska republika France 13.12.1957 2.2.1960
Gruzínsko Georgia 19.9.2016
Helénska republika (Grécko) Greece 27.5.1988
Holandské kráľovstvo Netherlands 13.12.1957 1.11.1963
Chorvátska republika Croatia 23.11.1992
Írska republika Ireland 13.10.2006
Island Iceland 24.02.2011
Kazachstanská republika Kazakhstan 26.7.2001
Lichtenštajnské kniežatstvo Liechtenstein 12.12.1994
Litovská republika Lithuania 7.12.1995
Lotyšská republika Latvia 11.4.1996
Luxemburské veľkovojvodstvo Luxembourg 13.12.1957 21.7.1970
Maďarská republika Hungary 19.7.1979
Malta Malta 8.5.2007
Marocke kráľovstvo Morocco 1.5.2001
Moldavská republika Republic of Moldova 14.7.1998
Nemecká spolková republika Germany 13.12.1957 1.12.1969
Nórske kráľovstvo Norway 5.2.1976
Poľská republika Poland 6.5.1975
Portugalská republika Portugal 29.12.1967
Nigéria Nigeria 18.10.2018
Rakúska republika Austria 13.12.1957 20.9.1973
Rumunská republika Romania 8.6.1994
Ruská federácia Russian Federation 28.4.1994
San Maríno San Marino 15.1.2018
Severné Macedónsko North Macedonia 18.4.1997
Slovenská republika Slovakia 28.5.1993
Slovinská republika Slovenia 6.7.1992
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.10.1957 29.6.1968
Srbsko Serbia 12.3.2001
Španielske kráľovstvo Spain 22.11.1972
Švajčiarska konfederácia Switzerland 6.11.1957 20.6.1972
Švédske kráľovstvo Sweden 1.3.1974
Talianska republika Italy 13.12.1957 3.6.1963
Tadžická republika Tajikistan 28.12.2011
Turecká republika Turkey 23.3.2010
Tuniská republika Tunisia 3.9.2008
Ukrajina Ukraine 1.5.2000
Uzbecká republika The Republic of Uzbekistan 24.1.2020