Kontakty

Kancelária

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava

Mobil:
Jarabá – +421 905 186 958
Žigová – +421 903 342 960
Kompaník – +421 911 411 595

e-mail:
jaraba@adr.sk
zigova@adr.sk
kompanik@adr.sk

Fakturačné údaje a korešpondencia

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Bošániho 7
841 01 Bratislava

Margita Žigová – konateľka
Ing. Nadežda Jarabá – konateľka

IČO: 35 931 540
DIČ: 2021999441
IČ DPH: SK2021999441
č. vl. OR: OS Bratislava I,
Oddiel: Sro, č. vl. OR: MS Bratislava III
č. účtu: 2620701982/1100
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2070 1982

Kontaktný formulár

    Informácie o ochrane osobných údajov