Zľavy

 

 

Celoročná zľava

V prípade účasti väčšieho počtu účastníkov na jednom školení z jednej firmy alebo pri opakovanej účasti vodičov z jednej firmy na našich školeniach je možné dohodnúť množstevnú alebo vernostnú zľavu.