Každá firma, ktorá dopravuje, plní, balí, nakladá a vykladá nebezpečné veci v cestnej doprave musí vymenovať bezpečnostného poradcu na ADR, ktorý sa preukáže osvedčením o absolvovaní školenia a úspešnom vykonaní skúšky. Bezpečnostného poradcu môže vykonávať fyzická alebo právnická osoba.

Firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. Vám ponúka uvedenú službu. V prípade záujmu o výkon bezpečnostného poradcu ADR nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle:
+421 2 5556 7469 alebo na e-mailových adresách: jaraba@adr.sk alebo zigova@adr.sk