Literatúra

Učebné texty pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci cestnými dopravnými prostriedkami.

Skrátenou formou je spracovaná problematika cestnej prepravy nebezpečných vecí podľa ADR 2019.

Príručka je vhodná pre vodičov, zasielateľov a všetkých ostatných účastníkov, ktorí prichádzajú do styku s prepravou nebezpečných vecí. Ponúkané vydanie platí pre r. 2017 a 2018.

Cena:  10,27 € bez DPH – 11,30 € s 10 % DPH

pozri objednávka

Tabuľka A kapitoly 3.2 Dohody ADR 2019

je spracovaná z Dohody ADR 2019, ktorá obsahuje číselný zoznam všetkých nebezpečných látok prepravovaných cestnou dopravou a podmienky ich prepravy. Tabuľka je doplnená o význam jednotlivých kódov uvedených v tabuľke.

Je vhodná najmä pre vodičov, zasielateľov a všetkých ostatných, ktorí prichádzajú do styku s cestnou prepravou nebezpečných vecí.

Cena:  9,82 € bez DPH – 10,80 € s 10 % DPH

pozri objednávka

Dohoda ADR 2021

úplné slovenské znenie Dohody ADR 2021 s jej technickými prílohami A a B

Dohodu ADR 2021 musia používať bezpečnostní poradcovia, odosielatelia, dopravcovia a príjemcovia nebezpečných vecí. Ďalej sa ňou musia riadiť aj baliace organizácie, nakladajúce organizácie, plniace organizácie, vykladajúce organizácie a ďalšie, ktoré prichádzajú do styku s cestnou prepravou nebezpečných vecí.

Cena: 60,00 € bez DPH – 66,00 € s 10 % DPH

pozri objednávka