Literatúra

Učebné texty pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci cestnými dopravnými prostriedkami.

Skrátenou formou je spracovaná problematika cestnej prepravy nebezpečných vecí podľa ADR 2023.

Príručka je vhodná pre vodičov, zasielateľov a všetkých ostatných účastníkov, ktorí prichádzajú do styku s prepravou nebezpečných vecí. Ponúkané vydanie platí pre r. 2023 a 2024.

Cena: 13,50 € vrátane DPH

pozri objednávka

Tabuľka A kapitoly 3.2 Dohody ADR 2023

je spracovaná z Dohody ADR 2023, ktorá obsahuje číselný zoznam všetkých nebezpečných látok prepravovaných cestnou dopravou a podmienky ich prepravy. Tabuľka je doplnená o význam jednotlivých kódov uvedených v tabuľke.

Je vhodná najmä pre vodičov, zasielateľov a všetkých ostatných, ktorí prichádzajú do styku s cestnou prepravou nebezpečných vecí.

Cena: 12,60 € vrátane DPH

pozri objednávka

Dohoda ADR 2023

úplné slovenské znenie Dohody ADR 2023 s jej technickými prílohami A a B

Dohodu ADR 2023 musia používať bezpečnostní poradcovia, odosielatelia, dopravcovia a príjemcovia nebezpečných vecí. Ďalej sa ňou musia riadiť aj baliace organizácie, nakladajúce organizácie, plniace organizácie, vykladajúce organizácie a ďalšie, ktoré prichádzajú do styku s cestnou prepravou nebezpečných vecí.

Cena: 63,64 € bez DPH – 70,00 € s 10 % DPH

pozri objednávka