Pozri výnimky v bode 1.1.3 Dohody ADR

– 1.1.3.1
– 1.1.3.2
– 1.1.3.3
– 1.1.3.5
– 1.1.3.7
– 1.1.3.8
– 1.1.3.9
– 1.1.3.10