Úsek štátnej hranice Cestné colné priechody Preprava nebezpečných vecí
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
s Ukrajinskou republikou Vyšné Nemecké – Užhorod celoročne