Úsek štátnej hraniceCestné colné priechodyPreprava nebezpečných vecí
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
s Ukrajinskou republikouVyšné Nemecké – Užhorodceloročne