Odpoveď na: Pojazdna dielna

Domov Diskusné Fóra Dohoda ADR – všeobecne Pojazdna dielna Odpoveď na: Pojazdna dielna

#707
Jaraba
Návštevník

Preprava nebezpečných vecí vnútri závodu sa vykonáva podľa vnútropodnikovej smernice. Táto smernica by mala okrem iného vychádzať aj z Dohody ADR. Dohoda ADR nemá veľké požiadavky na vozidlo, ale má požiadavky na nakládku, prípadne prevádzkové podmienky – pozri body V5 bod 7.2.4 ADR, kódy CV9, CV10 a CV36 bodu 7.3.3 ADR a kód S2 kapitoly 8.5 ADR. Z uvedených kódov ADR vyplýva, že uvedené plyny by sa nemali prepravovať v priestore, kde osádka nie je oddelená od ložného priestoru. Pri preprave obidvoch sa vyžaduje primerané vetranie ložného priestoru pred vstupom do neho – kód CV36 ADR. Dohodu ADR 2011 pozri na http://www.adr.sk/dohoda ADR – http://www.telecom.gov.sk