Odpoveď na: ADR – olovo

Domov Diskusné Fóra Dohoda ADR – všeobecne ADR – olovo Odpoveď na: ADR – olovo

#703
Jaraba
Návštevník

V prvom rade je potrebné vedieť, pod aké UN kódy ADR sú tieto produkty zaradené. Potom sa postupuje podľa Dohody ADR a hľadajú sa možnosti ich prepravy. V tabuľke A kapitoly 3.2 ADR sú pre každý UN kód nebezpečnej látky stanovené podmienky ich prepravy a aj rôzne možnosti výnimiek. Overte si u výrobcu alebo v kartách bezpečnostných údajov ich zaradenie, a potom Vám môžeme ďalej poradiť. Pošta má svoje predpisy na prepravu nebezpečných vecí, ale tiež musí vedieť do ktorého UN kódu Váš produkt patrí.