Contact

Office

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava

Mobile phone:
Jarabá – +421 905 186 958
Žigová – +421 903 342 960
Kompaník – +421 911 411 595

We speak: Slovak, Czech, Russian

e-mail:
jaraba@adr.sk
zigova@adr.sk
kompanik@adr.sk

Billing data and correspondence

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Bošániho 7
841 01 Bratislava

Margita Žigová – managing director
Ing. Nadežda Jarabá – managing director

ID Number: 35 931 540
Tax identification number: 2021999441
č. vl. OR: MS Bratislava III
no. account: 2620701982/1100
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2070 1982

Bank details:
Account number: 2620701982/1100
IBAN: SK70 1100 0000 0026 2070 1982,
SWIFT: TATRSKBX

Contact form

    Informations about privacy policy