Hlavná stránka

“Školenie bezpečnostných poradcov”

Každá firma, ktorá dopravuje, plní, balí, nakladá a vykladá nebezpečné veci musí mať podľa zákona č. 56/2012 Z. z. vymenovaného bezpečnostného poradcu na ADR. Najbližšie školenie  BP sa bude konať v termíne 29.5. – 2.6. 2017Prihlášky na školenie posielajte čo najskôr na e-mail jaraba@adr.skzigova@adr.sk alebo faxom na č. t.: 02/55567470 alebo na č. tel. 0905 186958, 0903 342960 .

“ADR – školenie vodičov”

sa bude konať v dňoch 12. – 15. 5. 2017 v Senci (možnosť rozšíriť o triedu 1 alebo cisternu). Prihlášky na školenie posielajte najneskôr do 7.6.2017 na email jaraba@adr.sk, zigova@adr.sk alebo faxom na č. t.: 02/55567470.   Ďalšie školenie bude 26. – 28. 6. 2017  v Senci.  Na základných školeniach je možné si obnoviť platnosť osvedčení.

“Školenie iných ako vodičov ”

Školenie iných ako vodičov pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s ADR a vodičov výnimiek podľa bodu 8.2.3 a kapitoly 1.3 ADR. Prihlášky na školenie posielajte priebežne na e-mail jaraba@adr.sk, zigova@adr.sk alebo faxom na  č. t.: 02/55567470 alebo telefonicky na č. 0905186958, 0903342960.