Fľaše na plyn

Zobrazujú sa 4 príspevky - 1 až 4 (z celkového počtu 4)
 • Autor
  Príspevky
 • #1510
  eimy
  Návštevník

  Dobrý deň,
  prosím o radu.
  Ako je to s označovaním vozidiel, prepravujúcim plynové fľaše, ktorá organizácia používa nie ako hlavný produkt svojej činnosti – plyny na zváranie – pri kontrole zariadenia sa zistí, že je potrebné vykonať zvar, sú tieto vozidlá tiež označované bezpečnostnými nálepkami a oranžovými tabuľami?

  Ako je to pri odosielaní prázdnych fliaš na plyny? Ak sa odosielajú napr. len 2 ks fliaš, je nutné označenie vozidla a vypísanie prepravných dokladov?

  Kde v ADR sa o tomto pojednáva?

  Ďakujem za skorú odpoveď

  #1517
  jarabá
  Návštevník

  V prípade, že sa fľaše na zváranie neprepravujú ako tovar, ale na vedľajšiu činnosť, môžete použiť výnimku ADR podľa bodu 1.1.3.1 (c) –

  „(c) prepravu vykonávanú organizáciami, ktorá je len pomocnou činnosťou popri ich hlavnej činnosti, ako sú zásobovanie alebo spätná jazda zo stavenísk pozemných a inžinierskych stavieb, alebo prepravy súvisiace s výskumom, opravami a údržbou v množstvách nie viac ako 450 litrov na jeden obal, vrátane stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC) a veľkých obalov a v rámci maximálneho množstva uvedeného v 1.1.3.6. Musia sa urobiť opatrenia, ktoré zabránia akýmkoľvek únikom obsahov pri normálnych podmienkach prepravy. Tieto výnimky sa nevzťahujú na triedu 7.“

  Fľaše na plyn sa môžu prepravovať bez ADR aj podľa bodu 1.1.3.2 (c) ADR pri splnení tam daných podmienok – ide len o dusivé a okysličovacie plyny v stlačenom stave.

  Prázdne fľaše na plyn sa môžu prepravovať vo výnimke podlimitky – podľa bodu 1.1.3.6 ADR alebo podľa výnimky bodu 1.1.3.5 ADR na prázdne nevyčistené nádoby.

  POZOR: podlimitná preprava nie je úplne bez ADR , je len bez označenia vozidiel, výbavy ADR. Vodič musí mať školenie iných ako vodičov a 2 kg hasiaci prístroj….

  Uvedené texty si môžete nájsť v prílohách Dohody ADR – pozri web stránku Ministerstva dopravy:
  http://www.mindop.sk/doprava/cestná doprava/cestná doprava/legislatíva/medzinárodné dohody/preprava nebezpečného tovaru/ADR 2015 zv. I a zv.II.

  #1519
  Peter
  Návštevník

  Pekný deň prajem.Chcem sa opýtať : ked‘ veziem plynové fľaše,zväzok alebo eurocylinder hociakého plynu – argon, C2H2, O2, H2, Argonmetan, N2 ….. neprevyšujúci 1000 bodov ADR , veziem to zákazníkovi ktorý s tým plynom pracuje, potrebujem mať auto označené ? Musí mať vodič ADR školenie?? Ešte sa chcem opýtať. Ked‘ veziem fľaše,zväzok alebo eurocyl. už prázdne ale ked‘ boli plné podliehali ADR, ja ich ako prázdne môžem zobrať ? Prázdne podliehajú ADR ako keby boli plné ??? Doklad o tom že sú prázdne mi zákazník nedá… ĎAKUJEM Peter

  #1524
  jarabá
  Návštevník

  Ak použijete výnimku podľa bodu 1.1.3.1 (c) (pozri vyššie) alebo 1.1.3.6 (neprekročíte dokopy na všetky prepravované plyny na dopravnej jednotke 1000 bodov) nepotrebujete mať auto označené.

  Bod 1.1.3.1 (c) – netreba školenie
  Bod 1.1.3.6 – školenie iných ako vodičov – body 1.3 a 8.2.3 ADR

  Preprava prázdnych fliaš – podľa výnimky 1.1.3.5 (bez ADR prepravného dokladu) alebo 1.1.3.6 (prepravný doklad podľa ADR – môžete si ho nachystať sám – bod 5.4.1.1.1 ADR a dáte si ho potvrdiť zákazníkovi). Máte potvrdenie o výmene fliaš? To by mohlo dokázať, že sú prázdne.

Zobrazujú sa 4 príspevky - 1 až 4 (z celkového počtu 4)
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.