Odpoveď na: preprava pouzitych prazdnych ibc kontajnerov

#991
jaraba
Návštevník

1. Prázdne nevyčistené obaly, nádoby IBC a veľké obaly musia byť označené podľa bodu 5.1.3.1 ADR ako keby boli plné. Z toho vyplýva, že sa prepravujú pod oranžovými tabuľami podľa bodu 5.3.2.1.1 a vodič musí mať základné školenie pre vodičov.
2. Môžu sa tiež prepravovať podľa výnimky bodu 1.1.3.5 ADR, ak obsahovali látky tried 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9, ale musí sa pri preprave odstrániť akékoľvek riziko. Vodič nemusí mať školenie.
3. Môžu sa prepravovať vo výnimke podlimitnej prepravy v dopravnej kategórii 4, ak obsahovali látky zaradené do 1, 2, 3, a 4 dopravnej kategórie. Obaly, ktoré obsahovali látky dopravnej kategórie 0 nemajú túto výnimku a prepravujú sa pod oranžovými tabuľami. V prípade prepravy obalov, nádob IBC a veľkých obalov v podlimitnej preprave v kategórii 4 musia mať vodiči školenie iných ako vodičov podľa bodu 8.2.3 ADR. Bližšie informácie pozri na http://www.adr.sk/dohoda ADR.