Odpoveď na: preprava LQ v kombinacii s podlimitkou

#956

Podľa bodu 1.1.3.6.5 ADR 2015 sa do podlimitnej prepravy nezapočítava preprava maloobchodného balenia (LQ) nebezpečných vecí podľa bodu 1.1.3.4.2 a kapitoly 3.4. Z toho vyplýva, že na jednej dopravnej jednotke môžete prepravovať nebezpečné veci v podlimitnej preprave a aj maloobchodné balenie, t.j. LQ. Pozor, vždy je však potrebné vedieť, čo sa konkrétne prepravuje. nemôžeme len tak povedať, že asi 2000 kg môžeme prepravovať spolu v týchto dvoch výnimkách. Môže tu platiť aj zákaz prepravy rôznych nebezpečných vecí na jednom vozidle. Treba vedieť UN, obalovú skupinu, množstvo pre podlimitnú prepravu a UN a obalovú skupinu, množstvo látky v kombinovanom balení podľa stĺpca (7a). 15 litrové bandasky určite nie sú balenie podľa LQ.

Jarabá