Odpoveď na: Preprava oleja

#8062
jaraba
Návštevník

Každý výrobca je povinný zaradiť svoje výrobky medzi nebezpečné na prepravu podľa ADR, RID atď. Tieto informácie nájdete v kartách bezpečnostných údajov, tzv. KBÚ. Vyžiadajte si tieto KBÚ od výrobcov a pozrite si bod 14. Podľa Vašich kusých informácií si myslím, že pod ADR bude patriť len použitý motorový olej, ale nie do triedy 3 – horľavá kvapalina, ale ako látka nebezpečná pre životné prostredie – trieda 9. Určite znehodnoti vodu. Keď budete vedieť viac, ozvite sa na e-mail jaraba@adr.sk alebo tel: 02/55567469.