Odpoveď na: SF6

#778
Jaraba
Návštevník

Ak sa prepravujú nebezpečné veci v režime podlimitnej hmotnosti musí byť z hľadiska ADR vozidlo dovybavené ručným hasiacim prístrojom typu A, B a C s obsahom najmenej 2 kg suchého prášku a baterkou s nekovovým povrchom pre každého člena osádky. Vodič musí mať školenie iných ako vodičov, ktoré musí byť pravidelne obnovované pri zmenách Dohody ADR, t.j. vždy v nepárnom roku.