Odpoveď na: SF6

#775
Jaraba
Návštevník

Plyn UN 1080 fluorid sírový má klasifikačný kód 2A, t.j. je skvapalnený a v rámci podlimitnej prepravy patrí do dopravnej kategórie 3 a môže sa prepraviť 1000 kg čistej hmotnosti. Plyn UN 3308 skvapalnený plyn, jedovatý, žieravý, i.n., klasifikačný kód 2TC, t.j. je skvapalnený, ale zároveň jedovatý a žieravý a v rámci podlimitnej prepravy patrí do dopravnej kategórie 1 a môže sa prepraviť do 20 kg čistej hmotnosti – pozri bod 1.1.3.6.3 a tabuľku A stĺpec (15) ADR. V prípade spoločnej prepravy na jednom vozidle sa musí množstvo UN 3308 násobiť 50 a pridať k nemu množstvo UN 1080. To celé nesmie prekročiť 1000 (bodov) – pozri bod 1.1.3.6.4 ADR.