Odpoveď na: generator

#771
sergito
Návštevník

Tákýto prípad zatiaľ nie je v dohode ADR 2009 upravený, ale niekde som čítal, že sa to má upravovať v ADR (asi od roku 2011) a uvažuje sa nad povinným školením vodiča, nejakými hasiacimi prístrojmi a označením nádrže. Možno by ste na to vedeli napasovať výnimku podľa bodu 1.1.3.1 b) ADR: „Nasledujúce ustanovenia ADR sa nevzťahujú na prepravu strojných zariadení alebo príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe a ktoré náhodou obsahujú nebezpečné veci vo svojich vnútorných alebo prevádzkových zariadeniach za predpokladu, že boli urobené nápravné opatrenia na zabránenie akýmkoľvek únikom obsahov pri normálnych podmienkach prepravy.“ Ale keďže ide o veľké množstvo, na ktoré sa nedá použiť ani režim podlimitnej prepravy podľa 1.1.3.6, asi by bolo lepšie prepravovať to radšej ako klasickú ADR.