Odpoveď na: Určenie triedy ADR

#769
Jaraba
Návštevník

Ak viete presne, že Váš výrobok má UN 1263, tak si pozrite tabuľku A kapitoly 3.2 Dohody ADR, kde je tento výrobok zaradený do triedy 3 – horľavá kvapalná látka. Ak majú nebezpečné látky a predmety stanovený UN kód, tak majú v tabuľke A kapitoly 3.2 Dohody ADR určené presné zaradenie do triedy. Dohoda ADR 2005 je uvedená na stránke MDPT SR a zbierky zákonov SR – pozri http://www.adr.sk – dohoda ADR.