Odpoveď na: K výnimke v bode 5.2.1.8.1.

#763
Jaraba
Návštevník

Ak je UN 3082 látka ohrozujúca ŽP kvapalná, i.n. balená v 5 l kanistrách v kartónovej krabici, je to kombinovaný obal a podľa bodu 5.2.1.8.1 ADR nemusí byť označený značkou, že je to látka ohrozujúca ŽP (bod 5.2.1.8.3 ADR), pretože spĺňa maximálne objemové požiadavky na uvedený obal, ktorý touto značkou nemusí byť označený. Takýto obal bude označený UN číslom látky, t.j. UN3082, orientačnými šipkami (kvapalná látka podľa bodu 5.2.1.9.2 (a) ADR), bezpečnostnou značkou vzoru č. 9 podľa bodu 5.2.2 a tabuľky A ADR a kód obalu podľa bodu 6.1.3.1 pre kombinovaný obal.