Odpoveď na: ADR v rámci EU

Domov Diskusné Fóra Dopravné doklady ADR v rámci EU Odpoveď na: ADR v rámci EU

#756
sergito
Návštevník

Čo sa týka sprievodných dokladov pri preprave nebezpečných vecí vrámci EÚ, na prepravu platia tie isté požiadavky ako pri preprave medzi klasickými členskými štátmi ADR (ktoré nie sú v EÚ). Určité špecifiká platia však pri preprave odpadov, výbušných látok triedy 1, resp. triedy 7. Je potrebné vedieť, o aký druh prepravy vzhľadom na prepravované nebezpečné veci ide.