Odpoveď na: Osvedčenie o schválení vozidla…

Domov Diskusné Fóra Dopravné doklady Osvedčenie o schválení vozidla… Odpoveď na: Osvedčenie o schválení vozidla…

#752
Jaraba
Návštevník

V bode 9.5 v Osvedčení o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí sa vypisuje cisternový kód vtedy, ak má nesnímateľná cisterna, snímateľná cisterna alebo batériové vozidlo stanovený cisternový kód. Cisternový kód majú určený nové cisterny vyrobené po 1.7.2001. Cisterny vyrobené pred 1. januárom 2003, ak sa môžu podľa ADR ďalej používať, musia mať podľa bodu 1.6.3.18 ADR priradený cisternový kód najneskôr pred 1. januárom 2009. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti je možné, že v bode 9.5 Osvedčenia o schválení vozidla nebude uvedený kód cisterny, pretože tá ho ešte nemá určený. V tom prípade bude k Osvedčeniu o schválení vozidla (cisternového alebo batériového) priložený zoznam látok, ktoré sa v nich môžu prepravovať. Cisternový kód priradí cisterne výrobca, alebo sú na to určené organizácie. Podobne musia mať cisternové kódy aj cisternové kontajnery a kontajnery MEGC vyrobené pred 1. januárom 2003 a musia byť príslušne označené pred 1. januárom 2008. Označenie písmeno-číselných kódov osobitných ustanovení TC, TE a TA podľa bodu 6.8.4 ADR musí byť vykonané, keď sú pridelené cisternové kódy, alebo sa následne pridelia pri jednej zo skúšok v súlade s bodom 6.8.2.4 ADR, ale najneskôr 31. decembra 2008.