Odpoveď na: Podlimitná preprava

Domov Diskusné Fóra Dopravné doklady Podlimitná preprava Odpoveď na: Podlimitná preprava

#750
Jaraba
Návštevník

Pri podlimitnej preprave musíte mať podľa bodu 1.1.3.6.2 dopravný doklad (8.1.2.1 (a)) vypísaný podľa bodu 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.10 a kópiou hlavného textu osobitnej(ých) dohody(dohôd) uzavretej(ých) podľa kapitoly 1.5, ak ide o prepravu vykonávanú na základe takejto dohody (takýchto dohôd)- pozri bod 8.1.2.1 (c).