Odpoveď na: označení volně ložených

#748
wqw
Návštevník

Podľa bodu 5.3.2.1.4 ADR 2009 áno. 5.3.2.1.4 Ak je identifikačné číslo nebezpečnosti látky uvedené v stĺpci (20) tabuľky A kapitoly 3.2, dopravné jednotky a kontajnery prepravujúce nezabalené pevné látky alebo predmety alebo zabalený rádioaktívny materiál s jediným identifikačným číslom UN pod výlučným použitím a žiadne iné nebezpečné veci musia mať navyše upevnené na bočných stranách každej dopravnej jednotky alebo kontajnera jasne viditeľné a paralelne s pozdĺžnou osou vozidla umiestnené oranžovo sfarbené tabule totožné s tými, ktoré sú predpísané v bode 5.3.2.1.1. Tieto oranžové tabule musia byť označené identifikačným číslom nebezpečnosti látky a identifikačným číslom látky predpísanými v stĺpcoch (20) a (1) v tabuľke A kapitoly 3.2 na každú z látok prepravovaných ako voľne ložené na dopravnej jednotke alebo v kontajneri alebo pre zabalený rádioaktívny materiál prepravovaný pod výlučným použitím v dopravnej jednotke alebo v kontajneri.