Odpoveď na: 99/3257

#746
wqw
Návštevník

Vyprázdnené nevyčistené cisternové vozidlo, ktoré prepravovalo nebezpečné látky musí byť pri preprave označené bezpečnostnými nálepkami (pozri bod 5.3.1.6.1) a výstražnými oranžovými tabuľami (pozri bod 5.3.2.1.7 ADR) a nákladný list musí obsahovať predpísaný zápis: „Vyprázdnené cisternové vozidlo, Posledný náklad: UN 3257 Kvapalina so zvýšenou teplotou, i. n., 9, III“ (pozri bod 5.4.1.1.6.2 ADR). Z uvedeného vyplýva, že cisternové vozidlo prepravujúce asfalt po jeho vyložení a nevyčistení sa prepravuje ako keby bolo plné.