Odpoveď na: Rozvos nafty

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK Rozvos nafty Odpoveď na: Rozvos nafty

#734
Jaraba
Návštevník

Ak preprava v rámci jednej firmy znamená prepravu mimo areálu firmy, aj preprava 1000 litrov nafty je preprava ADR. Môže sa vykonať do 1000 litrov ako podlimitná preprava podľa bodu 1.1.3.6 ADR alebo ako preprava ADR s označením, dokladmi, preukazom ADR vodiča, hasiacimi prístrojmi a osobitnou výbavou. Ak preprava v rámci jednej firmy znamená prepravu v areáli firmy, t.j ide o prepravu po neverejných účelových komunikáciách, bezpečná preprava nebezpečných vecí, t.j. aj 1000 litrov nafty, sa môže vykonávať podľa podnikového predpisu vyplývajúceho z ADR alebo iných predpisov o preprave nebezpečných vecí.