Odpoveď na: UN 1202

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK UN 1202 Odpoveď na: UN 1202

#732
koukal
Návštevník

Preprava sudov je kusová preprava, t.j. vozidlo nemusí mať osobitnú ADR kontrolu na STK, ani Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí. Vozidlo musí mať po prvej registrácii od 30.6.1997 brzdové systémy podľa EHK 13, obmedzovač rýchlosti podľa prvej registrácie – pozri bod 9.2.1 a 9.2.5 ADR a ak má doplnkové vyhrievanie – pozri bod 9.4.1 a 9.4.2 ADR. Ďalšie požiadavky ADR nepožaduje. Vozidlo musí mať raz ročne klasickú kontrolu na STK.