Odpoveď na: Kontrola na STK

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK Kontrola na STK Odpoveď na: Kontrola na STK

#730
Jaraba
Návštevník

Všetky vozidlá prepravujúce nebezpečné veci musia absolvovať pravidelné kontroly na STK podľa platnej vyhlášky. Okrem toho vozidlá EX/II, EX/III, FL, OX a AT musia pravidelne raz ročne absolvovať osobitnú kontrolu na predpísaných STK podľa ADR a získať Osvedčenie o schválení vozidiel na prepravu určitých nebezpečných vecí.