Odpoveď na: Preprava dusíka schladeného, skvapalneného

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK Preprava dusíka schladeného, skvapalneného Odpoveď na: Preprava dusíka schladeného, skvapalneného

#728
Jaraba
Návštevník

Vozidlo na prepravu schladeného skvapalneného dusíka UN 1977, trieda 2, klasifikačný kód 3A, ak sa dusík prepravuje v prenosnej cisterne musí byť typovo schválené vozidlo AT, ktoré musí spĺňať požiadavky kapitoly 9.2 pre vozidlo typu AT a kapitoly 9.7 Dohody ADR – pozri čiastka č. 181/2005 Z. z. (www.zbierka.sk, http://www.telecom.gov.sk – cestná doprava). Tieto vozidlá musia byť pravidelne kontrolované na STK klasickou technickou kontrolou, ale aj špeciálnou technickou kontrolou na ADR a mať osvedčenie podľa bodu 9.1.3 ADR. Takéto osvedčenie vystavuje len 11 STK na Slovensku (STK Slovdekra – Bratislava – Polianky a Petržalka, Bojnice, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Košice, STK Prešov, STK Control Prešov, STK Čadca).