Odpoveď na: konštrukcia vozidiel

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK konštrukcia vozidiel Odpoveď na: konštrukcia vozidiel

#722
jaraba
Návštevník

Je pravdou, že Dohoda ADR dáva výnimku pre vozidlá ozbrojených síl. Ale tieto vozidlá sa pohybujú po verejných pozemných komunikáciách. Dohoda ADR síce týmto vozidlám dáva výnimku, ale ustanovenie vychádza z toho, že ozbrojené sily majú vlastné predpisy, resp. dodržiavajú najmenej také prísne predpisy, ako bežné vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, na ktoré sa vzťahuje ADR.