Odpoveď na: Skúšky cisterien

#720
Jaraba
Návštevník

Cisterna musí počas svojej životnosti absolvovať nasledujúce skúšky: Vstupná skúška – pred uvedením do prevádzky cisternovej nádrže Skúška tesnosti – v priemere každé 3 roky Periodická prehliadka – v priemere každých 6 rokov Mimoriadna kontrola – v dôsledku opravy, konštrukčnej zmeny alebo nehody.