Odpoveď na: Preprava nebezpečných vecí v cisternových kontajneroch

#718
Jaraba
Návštevník

8.2.1.3 Vodiči vozidiel prepravujúci nebezpečné veci v nesnímateľných alebo snímateľných cisternách s vnútorným objemom väčším ako 1 m3, vodiči batériových vozidiel s celkovým vnútorným objemom prevyšujúcim 1 m3 a vodiči vozidiel prepravujúci nebezpečné veci v cisternových kontajneroch, prenosných cisternách alebo v kontajneroch MEGC s individuálnym vnútorným objemom prevyšujúcim 3 m3 na dopravnej jednotke musia absolvovať osobitné školenie na prepravu v cisternách najmenej v predmetoch definovaných v bode 8.2.2.3.3. Z uvedeného textu Dohody ADR vyplýva, že vodič, ktorý je držiteľom osvedčenia na prepravu nebezpečných vecí inak ako v cisternách môže prepravovať aj cisternové kontajnery, ktorých individuálny vnútorný objem kontajnera je menej ako 3000 litrov. Ak je objem kontajnera viac ako 3000 litrov musí mať vodič školenie v cisternách.