Odpoveď na: preprava odpadov UN 3077 a 3082

Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK preprava odpadov UN 3077 a 3082 Odpoveď na: preprava odpadov UN 3077 a 3082

#1608
jaraba
Návštevník

Obaly, nádoby IBC a vrecia musia byť označené UN číslom látky, t.j. UN 3077 alebo 3082, bezpečnostnou značkou, t.j. vzor. č. 9 a značkou pre látky nebezpečné pre životné prostredie. Okrem toho IBC musí byť označené značkou pre povolenie stohovania 6.5.2.2.2 ADR.
Kontajner na voľne loženú prepravu musí byť označený zo všetkých štyroch strán veľkou bezpečnostnou značkou vzoru č. 9 a značkou pre látky nebezpečné pre životné prostredie bod 5.3.1.2 a 5.3.6 ADR. Ďalej na kontajneri z bokov musia byť oranžové tabule s číslami 5.3.2.1.4 a tabuľka A ADR.

Ak pri preprave celkové množstvo na dopravnej jednotke pri UN 3077 a 3082 neprekročí 1000 kg alebo 1000 litrov, je to podlimitná preprava a musíte mať prepravný doklad – látka je opísaná ako pri oranžových tabuliach, ale je tam doplnená „Dopravná kategória „x“ a množstvo“. Ak viete, že to dokopy to nebude podlimitka, musíte to prepravovať už od začiatku ako plnú ADR so všetkým, čo to obnáša – tabuke, doklady, hasiace prístroje, osobitná výbava, označenie vozidla, školenie vodiča a závozník musí mať školenie iných ako vodičov.