Odpoveď na: UN kód

Domov Diskusné Fóra Dohoda ADR – všeobecne UN kód Odpoveď na: UN kód

#1458

UN je skratka Organizácie spojených národov, t o znamená, že UN číslo platí pre celý svet a je dané v Orange book, ktorá je platná v celom svete.