Odpoveď na: UN kód

Domov Diskusné Fóra Dohoda ADR – všeobecne UN kód Odpoveď na: UN kód

#1452
jarabá
Návštevník

UN kód je identifikačné číslo látky alebo predmetu zaradeného ako nebezpečná vec pri cestnej (železničnej, vodnej a i.) doprave. Je to vlastne nebezpečná vec zašifrovaná pod číslo UN (Organizácie spojených národov) podľa Orange book. Nebezpečné veci sú v ADR zoradené podľa týchto UN čísiel v tabuľke A kapitoly 3.2 ADR.

Aj obaly, ktoré sú schválené na nebezpečné veci , majú svoj UN kód pridelený schvaľovacou organizáciou.