Domov Diskusné Fóra Vozidlá a kontrola na STK preprava odpadov UN 3077 a 3082

Táto téma obsahuje 3 odpovede, má 1 hlas, a bola naposledy aktualizovaná používateľom  jaraba pred 2 rokmi, 2 mesiacmi.

Zobrazujú sa príspevky 4 - 1 cez 4 (z 4 celkovo)
 • Autor
  Príspevky
 • #735 Odpoveď

  Adamík

  Chcel by som sa opýtať ako je to s prepravou nebezpečných odadov obalovej skupiny III pre UN 3077 a UN 3082, aké sú požiadavky na motorové vozidlo a obsluhu. Zároveň ak fy. prepravuje podlimitné množstvo odpadov na mot. vozidle s hmotnosťou do 3,5 t spadá pod ADR?

  #736 Odpoveď

  Jaraba

  Nebezpečné odpady zaradené pod UN 3077 – látky škodlivé životnému prostrediu, pevné, inak nešpecifikované – a nebezpečné odpady zaradené pod UN 3082 – látky škodlivé životnému prostrediu, kvapalné, inak nešpecifikované – sa prepravujú podľa ADR ako UN 3077 alebo 3082, ktoré nie sú odpadom. Motorové vozidlo musí spĺňať základné technické požiadavky. Podľa celkovej povolenej hmotnosti a dátumu prvej registrácie mu predpis EHK 13 (ne)predpisuje ABS systém, obmedzovač rýchlosti nastavený na 90 km/h, v prípade doplnkového vyhrievania spaľovacie vyhrievacie zariadenie musí vyhovovať ADR. V prípade, ak sa UN 3077 prepravuje vo vreciach s kódom obalu 5H1, 5L1 alebo 5M1, musia sa použiť len uzavreté vozidlá alebo kontajnery. Pri ostatných obaloch sa to nevyžaduje. V prípade prepravy UN 3077 voľne ložených musia sa použiť len uzavreté vozidlá, vozidlá zakryté plachtou alebo veľké kontajnery. UN 3077 a 3082 sa môžu prepravovať v podlimitnej preprave len do 1000 kg alebo 1000 litrov bez ohľadu na celkovú povolenú hmotnosť motorového vozidla. Platí to aj pre vozislo do 3,5 tony. Pri preprave podlimitnej hmotnosti nebezpečných odpadov UN 3077 alebo 3082 sa vyžaduje, aby mal vodič školenie na ADR pre iných ako vodičov. Pri preprave nadlimitnej hmotnosti, t.j. s oranžovými tabuľami, musí mať vodič medzinárodné ADR osvedčenie o školení vodiča. Závozníkovi stačí školenie na ADR pre iných ako vodičov.

  #1604 Odpoveď

  Milan

  Dobrý deň,
  sme firma, ktorá sa zaoberá prepravou a likvidáciou odpadu aj nebezpečného tuhého aj nebezpečného tekutého.
  odpady vozíme pod un číslami 3077 a 3082
  chcem sa spýtať ak prevážame plachtovým vozidlom nebezpečný odpad v sudoch, v IBC nádobách, vo vreciach, aké doklady potrebujeme mať ? A ako majú byť dané nádoby označené.
  Pri preprave nebezpečného odpadu v kontajnery, ktorý má záchytnú vaňu a tesnenie a je určený na prepravu NO musí byť aj tento kontajner označený ? Prepravujú sa v ňom tuhé odpady na skládku SNO.

  Ak prepravujeme od zákazníkov iba malé množstva cca 200kg aké doklady musí mať šofér pri sebe ? Myslím, že v tomto prípade spadáme ako podlimitná preprava.
  Ale spájame cesty a keď príde k 5 zákazníkom máme naložené v aute aj 3t v tedy sme už není braný ako podlimitná preprava.
  Vedeli by ste mi poradiť aké doklady musí mať šofér pri sebe a ako majú byť nádoby označené .

  Ďakujem

  #1608 Odpoveď

  jaraba

  Obaly, nádoby IBC a vrecia musia byť označené UN číslom látky, t.j. UN 3077 alebo 3082, bezpečnostnou značkou, t.j. vzor. č. 9 a značkou pre látky nebezpečné pre životné prostredie. Okrem toho IBC musí byť označené značkou pre povolenie stohovania 6.5.2.2.2 ADR.
  Kontajner na voľne loženú prepravu musí byť označený zo všetkých štyroch strán veľkou bezpečnostnou značkou vzoru č. 9 a značkou pre látky nebezpečné pre životné prostredie bod 5.3.1.2 a 5.3.6 ADR. Ďalej na kontajneri z bokov musia byť oranžové tabule s číslami 5.3.2.1.4 a tabuľka A ADR.

  Ak pri preprave celkové množstvo na dopravnej jednotke pri UN 3077 a 3082 neprekročí 1000 kg alebo 1000 litrov, je to podlimitná preprava a musíte mať prepravný doklad – látka je opísaná ako pri oranžových tabuliach, ale je tam doplnená “Dopravná kategória “x” a množstvo”. Ak viete, že to dokopy to nebude podlimitka, musíte to prepravovať už od začiatku ako plnú ADR so všetkým, čo to obnáša – tabuke, doklady, hasiace prístroje, osobitná výbava, označenie vozidla, školenie vodiča a závozník musí mať školenie iných ako vodičov.

Zobrazujú sa príspevky 4 - 1 cez 4 (z 4 celkovo)
Odpoveď na:preprava odpadov UN 3077 a 3082
Vaše údaje:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">