Dohoda ADR 2017 pozri stránku: Prvá verzia ADR 2017