Bezpečnostný poradca

§ 20 odseky (8), (9), (10) zákona č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č.506/2002 Z. z. a v znení zákona  č. 43/2007 Z. z. a bod 1.8.3.1 ADR stanovujú, že každá organizácia, ktorej činnosť zahŕňa dopravu, alebo sa vzťahuje na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí po ceste, musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, najneskôr od 1. 1. 2003.

Úloha bezpečnostného poradcu

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Bezpečnostný poradca môže byť:

  • vedúci organizácie,
  • osoba pracujúca v organizácii,
  • osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Školenie bezpečnostného poradcu

Bezpečnostný poradca musí byť školený na túto funkciu organizáciou, ktorá je na takéto školenie schválená. Firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. je poverená vykonávaním týchto školení.

Záujemcovia sa o uvedené školenie, môžu  prihlásiť na ADR – školenia a konzultácie, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava

Cena školenia s DPH   je: 498 € a 30 eurový e-kolok, kde 1€ = 30,1260 Sk

V cene školenia sú zahrnuté náklady na zabezpečenie organizácie, prednášky, učebné pomôcky a skúšky.

Termíny školení
Žiadosť na školenie ADR bezpečnostných poradcov

Obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

Osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu platí 5 rokov odo dňa skúšky. Toto osvedčenie je možné obnoviť vykonaním obnovovacej skúšky. Obnovovacia skúška však musí byť úspešne vykonaná do termínu platnosti osvedčenia.

5 rokov je dlhý čas a počas nich sa Dohoda ADR 2 až 3 x zmení. Ďalšia zmena začala od 1. 1. 2011.

Naša firma ADR – školenia a konzultácie, s.r.o. ponúka pre úspešné vykonanie obnovovacej skúšky  obnovovacie školenie, na ktorom si absolventi zopakujú všetky témy Dohody ADR spolu s platnými zmenami. Školenie  bude trvať 3 dni v rozsahu 23 vyučovacích hodín.

Cena obnovovacieho školenia s DPH je 350,00 € a 30 eurový e-kolok, kde v konverznom kurze 1€ = 30,1260 Sk
V cene školenia sú zahrnuté náklady na zabezpečenie organizácie školenia a skúšky, prednášky a učebné pomôcky.

Na  obnovovacie školenie si každý účastník musí priniesť platné osvedčenie o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu

Termíny školení
Žiadosť na školenie ADR bezpečnostných poradcov

Na základe súhlasu je v tabuľke nižšie uvedený zoznam bezpečnostných poradcov a ich kontakty, ktorí majú záujem vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu aj pre iné organizácie.

Č. osv.Meno a priezviskoPlatnosť osvedčeniaPoradenstvo pre prepravu nebezpečných vecí v oblastiÚzemie pôsobenia – krajTel. spojenieE-mailové spojenie
00007Moravčík Igor, Ing.1.2.2017Banskobystrický a Žilinský kraj0903 546813ekomar@gaya.sk
00084Bylinský Peter, Mgr.6.12.2017chemické látky a prípravky, nebezpečné odpadySR0903 936418ekoadr@ekoadr.sk
00098Kevežda Rastislav6.2.2018doprava technických plynovBratislavský a Trnavský kraj0903 755275kevezda@hofer.sk
00102Suchý Ľuboš6.2.2018odoslanie a príjem nebezpečných vecíSR0908 903111L.suchy@generaltrucking.sk
00143Nagy Juraj, Ing.5.6.2018ADR/RIDBratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj0905 837964appu@r15.roburnet.sk
00215Palovič Peter, Ing.4.3.2014motorové palivá, skvapalnené plynyPrešovský a Košický kraj0908 644628palovic@juko.sk
00263Čimbora Ľubomír, Ing.3.12.2014nebezpečné odpadyŽilinský a Trenčiansky kraj0905 423266lecol@lecol.sk
00728Milan Tonka, Ing.3.4.2017logistikaSR0915 885078MILTON888@GMAIL.COM
00448Gubová Jarmila, Ing.28.9.2017chémiaTrenčiansky, Žilinský a Nitriansky kraj0905 977602jarmila.gubova@gmail.com
00455Strigač Peter, Ing.28.9.2017doprava, logistika, špedícia, skladovanieBratislava, Martin, Žilina0911 194380 peter.strigac@gmail.com
00167Čulák Igor, RNDr.3.11.2018cestná dopravaSR0905249664igor.culak@gmail.com
00138Kmeťo Juraj5.6.2018nebezpečné odpadyBratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj0911795843info@eko-spektrum.sk
00001Kadúc Ján, Ing.1.2.2017cestná dopravaTrnavský, B ratislavský kraj0903441760www.bcp.sk
00600Zvarík Roman20.11.2014cestná dopravaŽilinský kraj0903961881Romanz2@azet.sk
00828Kompaník Ľubomír17. 10. 2018cestná dopravaBratislavský kraj0911411595kompanik@adr.sk

Bližšie informácie o školení a získaní osvedčenia na bezpečnostného poradcu.