ADRem 2009

adrem2005

Vážení kolegovia,

ponúkame Vám počítačový program ADRem 2009 – R (SK) vytvorený Ústavom silniční a městské dopravy, a.s. Praha v spolupráci s firmou MEDISTYL, s.r.o. Praha.

Tento program Vám pomôže správne dodržiavať DOHODU ADR (Európsku dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) v cestnej doprave.

Predkladaný softwér umožňuje:

  • výber a zaradenie nebezpečnej veci podľa zadaných informácií,
  • správne zabalenie a označenie danej veci,
  • zobrazenie správneho označenia výstražnými oranžovými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami vybraných dopravných jednotiek s nebezpečnými vecami,
  • získať informácie o nasledujúcich údajoch týkajúcich sa prepravovanej nebezpečnej veci – CAS, požadované R-vety a S-vety,
  • získať aktuálne znenie Dohody ADR 2009,
  • získať jednotné písomné pokyny pre prípad nehody,
  • zistiť podlimitné množstvá, vyňaté množstvá  alebo výnimky pri preprave nebezpečných vecí atď.

V prípade, že máte záujem overiť si tieto predkladané informáci, pozri demoverziu programu:

CENA A ZĽAVY ADREMU 2009 – R
Cena bez DPH Cena podľa konverzného kurzu Cena spolu s 19% DPH v Sk Cena s 19% DPH v konv. kurze
cena 1 kusa: 57 239,40 Sk 1 900 € 68 114,89 Sk 2 261 €
pri zakúpení 2 kusov, cena/kus: 51 214,20 Sk /CD 1 700 € 60 944,90 Sk/CD 2 023 €
pri zakúpení 3 – 5 kusov, cena/kus: 45 189,-   Sk /CD 1 500 € 53 774,91 Sk/CD 1 785 €
pri zakúpení 6 – 9 kusov, cena/kus: 39 163,80 Sk /CD 1 300 € 46 604,92 Sk/CD 1 547 €
pri zakúpení 10 a viac kusov, cena/kus: 33 138,60 Sk /CD 1 100 € 39 434,93 Sk/CD 1 309 €

 

CENA UPGRADE ADREMU 2007 na 2009 – R
Cena bez DPH v Sk Cena podľa konverzného kurzu1€ = 30,1260 Sk Cena spolu s 19% DPH v Sk Cena s 19% DPH v konv. kurze1€ = 30,1260 Sk
cena 1 kusa: 33 138,60 Sk 1 100 € 39 434,93 Sk 1 309,-   €
pri zakúpení 2 kusov, cena/ks: 30 126,-   Sk /CD 1 000 € 35 849,94 Sk/CD 1 190,-   €
pri zakúpení 3 – 5 kusov, cena/ks: 28 619,70 Sk /CD 950 € 34 057,44 Sk/CD 1 130,50 €
pri zakúpení 6 – 9 kusov, cena/kus: 25 607,10 Sk /CD 850 € 30 472,45 Sk/CD 1 011,50 €
pri zakúpení 10 a viac kusov, cena/ks: 22 594,50 Sk /CD 750 € 26 887,46 Sk/CD 892,50 €

 

Odporúčané požiadavky na PC:
Procesor: Intel Celeron 300MHz (minimálne 200MHz).
RAM: 128MB (minimálne 32MB).
HARD disk: 50 MB Hard disk (minimálne 50 MB voľných)
Win 95/98/Me/NT/2000/XP
Grafická karta s podporou 256 farieb
Rozlišení obrazovky: 1024 x 768 (minimálne 800×600)
Inštalovaný prehliadač: Internet Explorer 6.0 a vyšší

Program ADRem 2009 – R si môžete objednať: