Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

21. 05. – 24. 05. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

04. 06. – 07. 06. 2018

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

28. 05. – 01. 06. 2018

skúška: 12. 06. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie