Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

02. 10. – 05. 10. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

10. 10. – 13. 10. 2017
(plánovaný termín)

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

18. 09. – 22. 09. 2017

skúška: 29. 09. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie