Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

26. 06. – 28. 06. 2017
(skrátené 3-dňové školenie)

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

03. 07. – 06. 07. 2017
(možnosť rozšíriť o triedu 7)

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

18. 09. – 22. 09. 2017

skúška: 29. 09. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie