Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

22. 01. – 25. 01. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

05. 02. – 08. 02. 2018

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

12. 02. – 16. 02. 2018

skúška: 27. 02. 2018

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie