Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

24. 04. – 27. 04. 2017


PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

09. 05. – 12. 05. 2017

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov sa bude konať v termíne:

29. 05. – 02. 06. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

 

Najbližšie školenie iných ako vodičov sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Seminár sa bude konať 

podľa požiadaviek

priebežne posielajte prihlášky na seminár

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie