Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

04. 12. – 07. 11. 2017
(predbežne obsadené)

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

15. 12. – 18. 12. 2017
(voľné miesta)

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov ADR sa bude konať v termíne:

1. štvrťrok 2018

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližšie školenie iných ako vodičov ADR sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Najbližší seminár o zmenách ADR sa bude konať:

Február – Apríl
Nepárneho roku

 

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie