Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

06. 03. – 09. 03. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

20. 03. – 23. 03. 2017

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov sa bude konať v termíne:

27. 03. – 31. 03. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie bezpečnostných poradcov je plánované na termín:

29. 05. – 02. 06. 2017 

Najbližšie školenie iných ako vodičov sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Seminár sa bude konať v termíne:

21. 2. 2017
– Bratislava

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie