Najbližšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

12. – 15. 06. 2017

(možnosť rozšíriť o triedu 1)


PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďalšie školenie vodičov ADR sa bude konať v termíne:

26. – 28. 06. 2017

(skrátené 3-dňové školenie)

Najbližšie školenie bezpečnostných poradcov sa bude konať v termíne:

29. 05. – 02. 06. 2017

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

 

 

 

 

 

Najbližšie školenie iných ako vodičov sa bude konať:

podľa požiadaviek.

Priebežne posielajte prihlášky na školenie.

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Seminár sa bude konať 

podľa požiadaviek

priebežne posielajte prihlášky na seminár

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Prihláška na školenie